بخش مکش

بخش مکش بوستر پمپ شامل یک کلکتور لوله ای است که به واسطه شیرآلات واتصالات موردنیاز به مکش الکتروپمپ ها وخروجی مخزن ذخیره آب متصل میگرددو شیرآلات واتصالات این بخش عبارتند از

  • شیر قطع ووصل
  • صافی
  • لرزه گیر
  • فلنچ
  • مهره ماسوره
/ 0 نظر / 13 بازدید