موارد استفاده از بوستر پمپ

  1. آبرسانی ساختمانهای مختلف مانند برجها بیمارستانها مدارس سالنهای تفریحی ورزشی مجتمع های مسکونی و آپارتمانی و ...
  2. تامین سیستم اطفا حریق
  3. مصارف کشاورزی وآبیاری
  4. تامین آب صنعتی کارخانجات و صنایع
/ 0 نظر / 13 بازدید